Select country

Information about telephone 0043346892022

Search activity

Reports

ria has reported on 004334689202219/12/2013 10:09
2 x werd vorige week mijn huis telefoon door dit nummer gebeld, heb niet opgenomen 1 x werd mijn mobiel nummer gebeld toen ik terugbelde kreeg een onduidelijk antwoordgesproken en ik heb toen meteen opgehangen.
(+1 / 0)
Joker47 has reported on 004334689202220/01/2014 11:05
Een idioot belt toen ik niet thuis was, ik bel terug hij zegt:
verkeerd aangesloten op Turks-Balkan accent. En permanent met komische toon in de stem, vraagt ​​ook banknummers, etc.
Veel groeten Willem.

An idiot is calling as I was not at home; recalled he says:
incorrectly connected to Turkish-Balkan accent. And permanently with comic tone in the voice, also asks bank numbers, etc.
Many greetings Willem.

Ein Idiot ruft an wie ich nicht zuhause war; zurückgerufen sagt er:
falsch verbunden mit Türkisch-Balkanakzent. Und das dauerhaft mit komischer Ton in die Stimme, fragt auch Banknummern usw.
Viele grüße Willem.

Egy idióta hív mivel nem voltam otthon, emlékeztetett arra, azt mondja:
helytelenül van csatlakoztatva a török​​-balkáni akcentussal. És tartósan komikus hang a hang is kérdezi bank számok, stb
Sok üdvözlettel Willem.
(0 / 0)
daspal has reported on 004334689202219/12/2013 11:46
They called at my office. No one spoke.
(0 / 0)

Got a call from 0043346892022?

If you recently received a call from this number, please fill out our report form.


Enter name or alias


Please try giving more detailed information


Enter at least one tag

By posting a report you agree to our terms of service